dimarts, 23 d’octubre de 2007

Com es fa un article d'opinió

L’ARTICLE D’OPINIÓ

 1. INTRODUCCIÓ

  Hem treballat textos periodístics informatius: notícia, reportatge i crònica. A partir d’ara, treballarem els articles (i també els dibuixos) a través dels quals els autors i les autores expressen la seva opinió. Els articles que, en lloc d’informar de l’actualitat, l’analitzen i la valoren s’anomenen ARTICLES D’OPINIÓ.
 2. GÈNERES

  Hi ha diversos gèneres d’opinió: l’editorial, l’article, la columna, les cartes al director, la crítica, el dibuix, l’acudit...
 3. CARACTERÍSTIQUES EXTERNES

  Els ARTICLES D’OPINIÓ sempre van signats per l’autor, de manera que en en alguns casos el que atreu el lector no és le tema de què tracta, sinó la firma. De vegades, aquest tipus d’article, el coneixem amb el nom de col·laboració, ja que l’autor (escriptor, polític, científic...) col·labora amb el seu nom a donar prestigi al mitjà de comunicació en què publica.
 4. CARACTERÍSTIQUES INTERNES

  L’ARTICLE D’OPINIÓ és un gènere argumentatiu. Té una estructura clàssica: introducció, desenvolupament i conclusió. En la introducció, presentem el tema del qual es parlarà. En el desenvolupament, s’explica detalladament el cas i es fan diverses hipòtesis argumentals, a favor o en contra. I en la conclusió, l’opinador/a acaba d’argumentar el que pensa i conclou el tema: a vegades, exposa directament la seva opinió en la conclusió però, altres cops, només deixa que el o la lector/a reflexioni sobre el tema en qüestió.