dimecres, 11 de maig del 2011

La dificultat de l'exercici 7

Si un so sonor passa a ser sord --> ENSORDIMENT.
Si un so mut, passa a sonar --> SENSIBILITZACIÓ.
Si un so deixa de pronunciar-se --> EMMUDIMENT
Si un so sord, passa a sonor --> SONORITZACIÓ

L'exercici 3

A) FALS. Aquesta -t no se sonortiza. Continua essent sorda. Però sí que es produeix la SENSIBILITZACIÓ (deixa de ser muda i la sentim -es fa sensible a l'oïda).
B) FALS. Aquesta -r només deixa d'emmudir-se quan la segueix un pronom feble.
C) FALS. La "ss" és un dígraf: un sol so per a dues lletres).

E) FALS. No sonen igual perquè el so de la "n" de tanc es velaritza.
F) FALS. Des del moment que en a, i, o, hi identifiquem un significat, deixen de ser fonemes; i passen a ser morfemes.
G) FALS. La majoria d'elisions no s'indiquen gràficament (vegeu la pàgina 238).

Les afirmacions de D i de H són certes.

El sufix -essa

D'una banda, el sufix -essa serveix per a formar femenins;
en canvi, -esa s'afegeix a adjectius per a formar noms abstractes:
--> agut --> agudesa
--> dur --> duresa
--> vell --> vellesa,...

De l'altra, els mots marquesa i princesa es pronuncien amb [z] (essa sonora).
I no acaben amb -essa perquè no es formen afegint aquest sufix al seu masculí.
--> marquès --> marquesa i no *marquesessa
--> príncep --> princesa i no *princepessa.

dijous, 5 de maig del 2011

L'examen de dilluns 9

Hola nois i noies,

com us he assegurat, us penjo les indicacions sobre com serà l'examen de dilluns.
Majoritàriament, es tracta d'un examen de COMPRENSIÓ LECTORA(el que passa és que és un text un pèl complicat, ho admeto; bé, no és que sigui complicat, si no que cal llegir-lo amb tranquil·litat per tal d'entendre'l bé). Per tant, les respostes a les preguntes que haureu de resoldre seran dins del text. Tanmateix, alguna d'aquestes preguntes versen sobre complements verbals i pronominalitzacions.

També haureu de determinar el TEMA del text, dir de quin gènere és (per tant, podeu repassar el quadre de gèneres que teniu a les pàgines 41 i 42), trobar una expressió SINÒNIMA i una altra pregunta sobre USOS LINGÜÍSTICS.

En total, l'examen consta de 7 preguntes per un total de 6 punts.

CAL QUE ARRIBEU PUNTUALS!, ja que, si bé les preguntes de l'examen no són gaire difícils, el text sí que té certa dificultat de comprensió i NOMÉS TENIM UNA HORA.

Apa, ja està tot dit.
Salut i bon cap de setmana a TOTHOM