divendres, 15 de gener del 2010

Passarel·les interlingüístiques

"És molt fàcil transitar entre diverses llengües romàniques si som capaços de descobrir i interpretar les passarel·les lèxiques (la transparència d'un alt percentatge del vocabulari romànic), morfològiques (les terminacions nominals o verbals, els determinants,...), i sintàctiques (les particularitats i homogeneïtats de les estructures de les frases) que hi ha entre totes elles".

Comprensió interlingüística

"A l'Edat Mitjana la gent era analfabeta però es comunicava: viatjava amunt i avall recorrent Europa i s'entenien; en canvi, actualment, tothom està escolaritzat però tenim la síndrome de la frontera: quan la traspassem, ho fem convençuts que, a partir d'aquell moment, ja no podrem entendre res".