divendres, 15 de gener de 2010

Passarel·les interlingüístiques

"És molt fàcil transitar entre diverses llengües romàniques si som capaços de descobrir i interpretar les passarel·les lèxiques (la transparència d'un alt percentatge del vocabulari romànic), morfològiques (les terminacions nominals o verbals, els determinants,...), i sintàctiques (les particularitats i homogeneïtats de les estructures de les frases) que hi ha entre totes elles".