dissabte, 23 de gener de 2010

Els verbs HAVER, SER i ESTAR