dimecres, 11 de maig de 2011

L'exercici 3

A) FALS. Aquesta -t no se sonortiza. Continua essent sorda. Però sí que es produeix la SENSIBILITZACIÓ (deixa de ser muda i la sentim -es fa sensible a l'oïda).
B) FALS. Aquesta -r només deixa d'emmudir-se quan la segueix un pronom feble.
C) FALS. La "ss" és un dígraf: un sol so per a dues lletres).

E) FALS. No sonen igual perquè el so de la "n" de tanc es velaritza.
F) FALS. Des del moment que en a, i, o, hi identifiquem un significat, deixen de ser fonemes; i passen a ser morfemes.
G) FALS. La majoria d'elisions no s'indiquen gràficament (vegeu la pàgina 238).

Les afirmacions de D i de H són certes.